İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

- Advertisement -spot_img
19.7 C
Taiwan
2024 年 5 月 21 日
spot_img

【洪存正專欄】藥物發現的嚴酷現實

2008 年,企業家羅伯特·杜根 (Robert Duggan) 接管了...

【山巨源專欄】哈佛校長因抄襲指控辭職讓學術界感到震...

馬薩諸塞州劍橋市哈佛大學校長克勞丁·蓋伊1 月 2 日辭職,震驚了許多學...

【劉伯倫專欄】如何引領員工心理健康

心理學證據顯示,員工心理健康是組織運作和成功的關鍵組成部分。與任何積極的...

【洪存正專欄】為什麼每個人都覺得自己在裝模作樣?

《紐約客》(New Yorker) 萊斯利賈米森(Leslie Jami...
-Advertisement-spot_img

【洪存正專欄】誰殺了中國經濟?

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_img

文 / 洪存正

劉宗元等人發表在最新一期《外交事務》(Foreign Affairs) 的<誰殺了中國經濟?停滯的有爭議的原因>(Who Killed the Chinese Economy? The Contested Causes of Stagnation) 報導指出,在《中國經濟奇蹟的終結》(2023 年 9 月/10 月)中,亞當·波森 (Adam Posen)將中國近期的經濟挑戰描述為「經濟長期新冠疫情」的一個案例。他認為,中國國家主席習近平「對這場流行病的極端反應」引發了「公眾的免疫反應」並「導致經濟活力減弱」。波森的比喻很有創意,也很有洞察力。但他的診斷忽略了早在COVID -19 大流行之前就困擾中國經濟的慢性病:增長模式疲憊不堪、「獨生子女政策」導致人口增長受阻,以及最引人注目的是習近平的領導失敗。

2020 年第一季是中國經濟的「不歸路」?

中國經濟最深層的結構性問題不應歸咎於習近平。然而,他對政府未能處理這些問題負有責任。1978年,文化大革命結束後,鄧小平發起了全面的經濟改革。與以前的中國共產黨領導人,特別是毛澤東不同,鄧小平對經濟發展採取了開放、務實的態度。他重啟了中美關係,並在 1979 年指出「所有與美國建立良好關係的國家都變得富有」。當政府鎮壓1989年天安門廣場抗議活動後中國經濟陷入困境時,他明確重申了黨對經濟改革的承諾,特別是在1992年對中國南方進行的一次頗具影響力的訪問期間,避免了經濟的螺旋式下滑。

過去45年來,中國從世界上最貧窮、最孤立的國家之一轉變為全球供應鏈的核心。然而,這種經濟成長是建立在金融抑制體系之上的,該體系將投資和出口置於國內家庭消費之上,導致經濟需求方面出現有害的停滯。波森將 2020 年第一季視為中國經濟的「不歸路」,但至少十年來,中國經濟一直面臨著迫在眉睫的問題。其成長模式的主力幾年前就已經疲憊不堪。

2013年,習近平就任國家主席後,他有機會專注於內需側經濟改革,將政府政策轉向促進消費而非投資,並建立更健全的社會福利體系。相反,習近平前兩屆任期累積的政策衝擊加劇了結構性挑戰,這些挑戰正在拖累中國經濟,但尚未導致其崩潰。它們也嚴重削弱了支撐鄧小平開放時代的信心。

習近平重點關注那些優先考慮國家主導投資、分流支持家庭資源的項目,例如2013年的「一帶一路」倡議和2015年的「中國製造2025」戰略計劃,旨在減少中國對外國技術的依賴。他大大擴大了國家計畫產業政策的作用,強調黨和政府對資本管理的指揮作用,並壓縮了以消費為導向的私人企業家的發展空間。

中國的經濟崛起是建立在金融抑制之上的

波森有理由警告稱,習近平對疫情處理不當可能會「困擾中國經濟多年」。但他暗示歷史學家在回顧COVID-19時代時將其視為中國經濟的一個關鍵時刻,而不是漫長道路上的一步,這是錯誤的。早在疫情爆發之前,習近平就積極推動軍民融合戰略,促使美國領導人加強投資審查和出口管制;這些西方的限制增加了他追求技術霸權的成本,要求國家徵用更多的國家資源。

中國在疫情爆發之前就在台灣週邊加強了軍事活動,這在中國引發了一種悲觀的看法,即武裝衝突不可避免。中國的獨生子女世代將承受這場衝突的重擔,這是很少有家庭準備好應對的巨大威脅。許多中國觀察家低估了西方對中國信心下降對中國人民消費和經濟風險意願的負面影響。來自國外的悲觀情緒導致中國群眾大規模喪失信心,英國《 金融時報》的詹姆斯金奇將其恰當地描述為「心理政治恐慌」。

來自國外的悲觀情緒導致中國民眾大量喪失信心

從本質上講,習近平並沒有組裝中國的經濟定時炸彈,但他大大縮短了它的導火線。波森認為,對一般中國人來說,中共現在已經成為「人們謀生或獲取資產能力的最終決策者」。從某種程度上來說,中國一直都是這樣。改變的是該黨應對經濟困難的方式。過去,它以改革和務實的態度來應對。相較之下,習近平的本能是透過政治和經濟緊縮來應對每一個挑戰。

不過,現在認為中國經濟已經見頂還為時過早。當成本變得難以維持時,習近平突然改變了「零新冠」政策的方針;他也應該在他的經濟和政治戰略上這樣做——而且他可以這樣做。從歷史上看,中國人民往往不會在經歷政治動盪後回顧過去。

必要的第一步是建立一個共享實體清單

波森認為,西方可能會從中國的衰落中受益。但西方真正關心的是防止中國經濟崩潰。考慮到中國經濟的規模和重要性,中國爆發全面的金融危機所造成的後果將比以往其他新興市場危機嚴重得多。一場危機將使西方向清潔能源的轉型變得更加複雜,因為中國是這項轉型所需的技術和礦物的主要生產國。

美國和歐盟領導人不應該在中國的經濟困境中尋找機會,而應該表達他們對防止中國經濟危機的興趣。必要的第一步是建立一個共享實體清單,以協調對潛在雙重用途技術的投資篩選和出口管制。此舉可能會最大限度地減少出於戰略動機的投資者獲取敏感技術的可能性。然而,如果華盛頓和布魯塞爾未能澄清其「去風險」戰略的意圖——或者如果他們以搥胸頓足的方式應對習近平的侵略——他們可能會證明習近平的主張是合理的,即經濟遏制是中國經濟困境的罪魁禍首,並進一步孤立中國。

焦慮的中國公眾正在增加儲蓄

波森正確地識別了中國經濟面臨的問題,包括消費疲軟、商業投資疲軟、債務激增、中國家庭財務不確定性上升等。但他對問題所在的解釋沒有切中要害,忽略了中國經濟低迷的結構性根源。

波森寫道,中國的經濟問題是習近平主席近年來轉向私部門的結果,特別是在應對新冠肺炎 (COVID-19) 危機時。他認為,在習近平的領導下,中國共產黨「已經回歸到專制手段」。他提出,為了應對「政府對經濟生活的干預」和日益明顯的「國家對日常商業控制的威脅」,焦慮的中國公眾正在增加儲蓄,減少支出,從而導致「經濟活力減弱」。 」

這個帳戶倒推了因果關係。中國經濟面臨的問題並非近期政策轉變的結果,而是近期政策轉變的結果。它們是近二十年來嚴重失衡的幾乎不可避免的結果,並且在十多年前對許多經濟學家來說是顯而易見的。這也是每個遵循類似成長模式的國家所面臨的問題。

創造的價值逐漸減少,投資仍持續成長

1970 年代,經濟學家 Albert Hirschman 認為,任何成功的成長模式都已過時,因為它旨在解決特定的經濟失衡問題。中國的成長模式就是如此。1970 年代末,中國經濟因數十年的內戰、中日衝突和毛主義而受到阻礙。就其社會和體制發展水平而言,它是世界上投資最嚴重不足的國家之一。中國領導人鄧小平在1980 年代和1990 年代實施的高儲蓄、高投資模式取得了成功,因為它比歷史上任何其他國家都更快地縮小了現有投資水平與國家可生產水平之間的差距吸收。

儘管創造的價值逐漸減少,但對中國的投資仍持續成長。中國在2006年左右縮小了這一差距。然而,一旦這樣做,它就應該轉向一種不同的成長模式,即優先考慮消費而非投資。這需要建立一套新的商業、法律、金融和政治機構,以促進更高的家庭收入和更強大的社會安全網,從而支撐更消費驅動的經濟。但與達到這一樞軸點的類似國家,例如1970年代的巴西和1980年代的日本一樣,中國並沒有改革其成長模式。事實上,從2006年到2011年,其家庭消費佔GDP的比例下降得比20世紀80年代和90年代還要快,降至34%,而世界其他地區的平均水平超過50%。

政府干預並不是中國最大的問題

一些經濟學家認為,從定義上看,任何快速成長都是私部門措施的結果,而任何放緩都是由於政府過度幹預造成的。但中國的情況肯定不是這樣。相反,政府乾預推動了中國經濟改革頭幾十年的強勁成長。北京製定政策,強制提高儲蓄率,並將由此產生的儲蓄納入高度控制的金融體系,該體係以極低的利率、優惠貸款、低估的貨幣以及其他直接和間接轉移,大力補貼基礎設施和製造業。這些補貼使中國的物流和交通基礎設施成為世界上最好的,其製造商也成為最具競爭力的,儘管這是以犧牲中國家庭的利益為代價的。

如今,儘管政府的干預增加了企業的成本,但它並不是中國最大的問題。它最大的問題是沒有實質調整成長模式。保留目前的高投資模式會扭曲收入分配,並使內需過於疲軟而無法支持國內商業投資。由於需求疲軟限制了私人企業的成長,中國不得不依靠不斷擴張的公共部門來實現北京認為政治上必要的成長水準。

政府的入侵是私人投資疲軟的結果,而不是其驅動因素

換句話說,政府的入侵是私人投資疲軟的結果,而不是其驅動因素。在思考中國如何解決經濟困境時,這種差異非常重要。它必須透過提高中國家庭保留的國內生產毛額份額來解決經濟的需求方問題。在北京這樣做之前,或者在它願意接受低得多的成長率之前,政府在經濟中的作用必須相對於私營部門擴大。即使北京決定減少政府乾預,經濟成長也不會小幅回升,而且中國的整體成長率將繼續下降,很可能跌至百分之二到百分之三以下。

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

分享文章

Facebook Comments 文章留言

- Advertisement -spot_img
特別報導
特別報導
銳傳媒資料中心

Latest news

Related news