İstanbul escort bayan sivas escort samsun escort bayan sakarya escort Muğla escort Mersin escort Escort malatya Escort konya Kocaeli Escort Kayseri Escort izmir escort bayan hatay bayan escort antep Escort bayan eskişehir escort bayan erzurum escort bayan elazığ escort diyarbakır escort escort bayan Çanakkale Bursa Escort bayan Balıkesir escort aydın Escort Antalya Escort ankara bayan escort Adana Escort bayan

- Advertisement -spot_img
8 C
Taiwan
2024 年 2 月 26 日
spot_img

【洪存正專欄】普丁與金正恩峰會的意義

文 / 洪存正 9月13日,朝鮮領導人金正恩委員長開始了全球公共衛生危...

【蘇和仲專欄】圓頂清真寺:耶路撒冷最神聖最具爭議的...

13 個多世紀以來,圓頂清真寺一直是耶路撒冷神聖衛城皇冠上的寶石,這片廣...

加速南部數位轉型,促進台灣永續發展

電電公會最新一期的「電電時代」刊出了前些日子對我的專訪,談「前瞻台灣數位...

核電機組延役是當務之急

【銳傳媒編輯中心綜合報導   】 台積電董事長劉德音公開呼籲政府必須關心...
-Advertisement-spot_img

【台語世界】台灣字台灣國(4)

- Advertisement -spot_imgspot_img
- Advertisement -spot_img

文/陳明仁 Tân Bêng-jîn

到90年代進入台語拼音符號系統論戰!本底白話字tō是真好ê選擇。自來自認是漢人ê台灣人,明知白話字是真正確會當完全書寫台語文,濟濟文獻lóng thang 證明現tú現ê事實。連身為學者- -ê,認定「食教字」,m̄願認同。尾後提出TLPA方案。

本人並無愛參加拼音符號ê論戰,kan-taⁿ骨力使用漢字kap白話字lām寫ê文學作品。

台灣人ùi日文轉換支那文,經過真困苦ê過程,也有親像黃靈芝這款無愛改寫漢字中文ê作家,恬恬繼續仝款使用日文,無法度發表。一直到2年前由阮文雅女士翻寫成中文,通過台南文化局評選補助出版。Koh經由遠景出版社,世人才知!Lóng是反應白話字是書寫台語文上適當ê文字!

這時台灣人主張獨立建國ê聲嗽真熱。武漢肺炎也造就台灣tī國際ê名聲真thàu。Beh建國ê可能性加添!呼籲有志台灣國親行台灣家己ê路,mài koh kap 支那膏膏纏!

白話字tō是台灣字。

台灣字(白話字)版
Tâi-oân-jī Tâi-oân-kok

Kàu 90 nî-tāi chìn-ji̍p Tâi-gí Pheng-im hû-hō hē-thóng ê lūn-chiàn! Pún-té Pe̍h-ōe-jī tō sī chin hó ê soán-te̍k. Chū-lâi chū-jīn sī Hàn-jîn ê Tâi-oân-lâng, bêng chai Pe̍h-ōe-jī chin chèng-khak ē-tàng oân-choân su-siá Tâi-gí-bûn, chē-chē bûn-hiàn lóng thang chèng-bêng hiān-tú-hiān ê sū-si̍t. Su-put-ti liân sin ûi ha̍k-chiá- -ê, jīn-tēng chia̍h-kàu-jī, m̄-goān jīn-tông. Bóe-āu thê-chhut TLPA hong-àn.
Pún-lâng pēng bô-ài chham-ka Pheng-im hû-hō ê thó-lūn, kan-taⁿ kut-la̍t sú-iōng Hàn-jī kap Pe̍h-ōe-jī lām siá ê bûn-ha̍k chok-phín.

Tâi-oân-lâng ùi Ji̍t-bûn choán-ōaⁿ Chi-ná-bûn, keng-kòe chin khùn-khó͘ ê kòe-têng, iā ū chhin-chhiūⁿ 黃靈芝 chit-khoán bô-ài kái siá Hàn-jī Tiong-bûn ê chok-ka, tiām-tiām kè-sio̍k kāng-khoán sú-iōng Ji̍t-bûn, bô hoat-tō͘ hoat-piáu. It-ti̍t kàu 2 nî chêng iû 阮文雅 lú-sū hoan-siá sêng Tiong-bûn, thong-kòe Tâi-lâm Bûn-hòa-kio̍k phêng-soán, pó͘-chō͘ chhut-pán. Koh keng iû Oán-kéng (遠景) chhut-pán-siā, sè-jîn chiah chai! Lóng-sī hoán-èng Pe̍h-ōe-jī sī su-siá Tâi-gí-bûn siōng sek-tòng ê bûn-jī!
Chit-sî Tâi-oân-lâng chú-tiuⁿ to̍k-li̍p kiàn-kok ê siaⁿ-sàu chin jia̍t. 武漢hì-iām iā chō͘-chiū Tâi-oân tī kok-chè ê miâ-siaⁿ chin thàu. Beh kiàn-kok ê khó-lêng-sèng ke-thiⁿ! Ho͘-io̍k iú-chì Tâi-oân kok-chhin kiâⁿ Tâi-oân ka-tī ê lō͘, mài koh kap Chi-ná ko-ko-tîⁿ!

Pe̍h-ōe-jī tō sī Tâi-oân-jī.

本文僅代表作者立場,不代表本平台立場

分享文章

Facebook Comments 文章留言

- Advertisement -spot_img
編輯中心
編輯中心https://vigormedia.tw/
銳傳媒 編輯中心 https://vigormedia.tw/

Latest news

Related news